BeslenmeMagnezyum Eksikliğinin 7 İşareti ve Semptomları

Magnezyum Eksikliğinin 7 İşareti ve Semptomları

Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği, genellikle gözden kaçan bir sağlık sorunudur.

Toplumun % 6.9-11’sinden daha azının magnezyum eksikliği yaşadığı tahmin edilirken, bu oranın hastane ve yoğun bakım hastalarında ve diyabet veya alkol bağımlılığı olan kişilerde çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Bazı durumlarda, bariz belirtiler genellikle seviyeleriniz ciddi şekilde düşene kadar ortaya çıkmadığından, eksiklik teşhis edilemeyebilir.

Magnezyum eksikliğinin nedenleri değişken olmakla beraber sıklıkla şöyledir;

 • açlık
 • kemoterapi ilaçları ve proton pompa inhibitörleri gibi bazı ilaçlar
 • akut veya kronik ishal
 • paratiroid veya tiroid cerrahisi sonrası “aç kemik sendromu”
 • Gastrik bypass ameliyatı

Diyabet, zayıf emilim, kronik ishal ve çölyak hastalığı gibi sağlık durumları magnezyum kaybıyla ilişkilidir. Alkol bağımlılığı olan kişilerde de eksiklik riski daha yüksektir.

Magnezyum eksikliğinin 7 belirtisini ise şunlardır;

Magnezyum Eksikliği

1-Kas Seğirmeleri ve Krampları

Seğirmeler, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir. En kötü durum senaryolarında eksiklik, nöbetlere veya kasılmalara bile neden olabilir.

Bilim adamları, bu semptomların, kas sinirlerini aşırı uyaran veya aşırı uyaran sinir hücrelerine daha fazla kalsiyum akışından kaynaklandığına inanıyor. 

Takviyeler, eksikliği olan bazı kişilerde kas seğirmelerini ve krampları hafifletmeye yardımcı olabilirken, bir inceleme; magnezyum takviyelerinin yaşlı erişkinlerde kas krampları için etkili bir tedavi olmadığı sonucuna varmıştır. Diğer gruplarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

İstemsiz kas seğirmelerinin başka birçok nedeni olabileceğini unutmayın. Örneğin, stres veya aşırı kafein de istemsiz kas spazmlarına neden olabilir.

Ayrıca bazı ilaçların yan etkisi veya kas distrofisi, multipl skleroz veya myastenia gravis gibi nöromüsküler bir hastalığın belirtisi olabilirler.

Ara sıra seğirmeler yaygın olsa da, semptomlarınız devam ederse doktorunuzu görmelisiniz.

Magnezyum eksikliğinin yaygın belirtileri arasında kas seğirmeleri, titreme ve kramplar bulunur. Bununla birlikte, takviyelerin yaşlı erişkinlerde veya magnezyum eksikliği olmayan kişilerde bu semptomları azaltması olası değildir .

Magnezyum Eksikliği

2-Akıl sağlığı koşulları

Akıl sağlığı koşulları, magnezyum eksikliğinin bir başka olası etkisidir.

Bir örnek, zihinsel uyuşukluk veya duygu eksikliği ile karakterize edilen ilgisizliktir. Kötüleşen eksiklik, deliryum ve komaya bile yol açabilir.

Ek olarak, gözlemsel çalışmalar, düşük magnezyum seviyelerini artan depresyon riski ile ilişkilendirmiştir.

Bilim adamları ayrıca magnezyum eksikliğinin kaygıyı artırabileceğini düşünüyorlar, ancak doğrudan kanıt yok.

Bir inceleme, magnezyum takviyelerinin anksiyete bozukluğu olan bir grup insana fayda sağlayabileceği sonucuna varmıştır, ancak kanıt kalitesi düşüktür. Herhangi bir sonuca varılmadan önce daha kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kısacası, magnezyum eksikliğinin bazı insanlarda sinir disfonksiyonuna neden olabileceği ve zihinsel sağlık koşullarını etkilediği görülüyor.

Magnezyum eksikliği duygu eksikliğine, deliryuma ve hatta komaya neden olabilir. Bilim adamları, eksikliğin de kaygıya neden olabileceğini öne sürdüler, ancak bu fikri destekleyen güçlü bir kanıt yok.

Magnezyum Eksikliği

3. Osteoporoz

Osteoporoz, zayıf kemikler ve artan kemik kırılma riski ile karakterize bir hastalıktır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda faktör osteoporoz gelişme riskini etkiler:

 • Yaşlanma
 • Egzersiz eksikliği
 • D ve K vitaminlerinin yetersiz diyet alımı

İlginç bir şekilde, magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörüdür. Eksikliği kemikleri doğrudan zayıflatabilir, ancak aynı zamanda kemiklerin ana yapı taşı olan kalsiyumun kan seviyelerini düşürür.

Sıçanlarda yapılan çalışmalar, diyetteki magnezyum tükenmesinin kemik kütlesinin azalmasına neden olduğunu doğrulamaktadır. İnsanlarda böyle bir çalışma yapılmamasına rağmen, araştırmalar zayıf magnezyum alımını daha düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendirmiştir.

Magnezyum eksikliği osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörlerinden biri olabilir, ancak bu riski birçok faktör etkiler.

Magnezyum Eksikliği

4. Yorgunluk ve kas zayıflığı

Fiziksel veya zihinsel yorgunluk veya halsizlik ile karakterize bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin başka bir belirtisidir.

Herkesin zaman zaman yorulduğunu unutmayın. Belki de, sadece dinlenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, şiddetli veya kalıcı yorgunluk bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Yorgunluk spesifik olmayan bir semptom olduğundan, başka semptomlar eşlik etmedikçe nedenini belirlemek imkansızdır.

Magnezyum eksikliğinin daha spesifik bir başka belirtisi, miyastenia gravisin neden olabileceği kas zayıflığıdır.

Bilim adamları, zayıflığın, magnezyum eksikliği ile ilişkili bir durum olan kas hücrelerindeki potasyum kaybından kaynaklandığına inanıyor.

Bu nedenle, magnezyum eksikliği, yorgunluk veya zayıflığın olası bir nedenidir.

Magnezyum eksikliği yorgunluğa veya kas güçsüzlüğüne neden olabilir. Bununla birlikte, bunlara başka semptomlar eşlik etmedikçe, bunlar bir eksikliğin spesifik belirtileri değildir.

Magnezyum Eksikliği

5. Yüksek tansiyon

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini ve kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu destekleyebileceğini gösteriyor.

Doğrudan kanıt bulunmamakla birlikte, birkaç gözlemsel çalışma, insanlarda düşük magnezyum seviyelerinin veya zayıf beslenmenin kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir.

Magnezyumun faydalarına dair en güçlü kanıt kontrollü çalışmalardan gelmektedir.

Birkaç inceleme, magnezyum takviyelerinin, özellikle yüksek tansiyonu olan yetişkinlerde kan basıncını düşürebileceği sonucuna varmıştır.

Basitçe söylemek gerekirse, magnezyum eksikliği kan basıncını artırabilir ve bu da kalp hastalığı riskini artırır. Bununla birlikte, rolünün tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kanıtlar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir. Ek olarak, takviyeler yüksek tansiyonu olan kişilere fayda sağlayabilir.

Magnezyum Eksikliği

6. Astım

Magnezyum eksikliği bazen şiddetli astımı olan kişilerde görülür.

Ek olarak, magnezyum seviyeleri astımlı bireylerde bu duruma sahip olmayan kişilere göre daha düşük olma eğilimindedir.

Araştırmacılar, magnezyum eksikliğinin akciğerlerin hava yollarını kaplayan kaslarda kalsiyum birikmesine neden olabileceğine inanıyor. Bu, solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır.

İlginç bir şekilde, şiddetli astımı olan kişilere solunum yollarını rahatlatmak ve genişletmek için magnezyum sülfat içeren bir inhaler verilir. Hayatı tehdit eden semptomları olanlar için enjeksiyonlar tercih edilen yöntemdir.

Bununla birlikte, astımlı bireylerde diyet magnezyum takviyelerinin etkinliğine dair kanıtlar tutarsızdır.

Kısacası, bilim adamları şiddetli astımın bazı insanlarda magnezyum eksikliği ile bağlantılı olabileceğine inanıyorlar, ancak rolünü araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Magnezyum eksikliği şiddetli astım ile ilişkilendirilmiştir. Ancak astım gelişimindeki rolü tam olarak anlaşılamamıştır.

Magnezyum Eksikliği

7. Düzensiz kalp atışı

Kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışı, magnezyum eksikliğinin olası en ciddi etkileri arasındadır.

Aritmi, semptomlara neden olmamaktan çok ciddi semptomlara neden olabilir. Bazı insanlarda kalp atışları arasındaki duraklamalar olarak tarif edilen kalp çarpıntılarına neden olabilir.

Aritminin diğer olası semptomları şunları içerir:

 • sersemlik
 • nefes darlığı
 • göğüs ağrısı
 • bayılma
 • baş dönmesi
 • tükenmişlik

En şiddetli vakalarda, aritmi felç veya kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Bilim adamları, kalp kası hücrelerinin içindeki ve dışındaki potasyum seviyelerindeki dengesizliğin – magnezyum eksikliği ile ilişkili bir durum – suçlanabileceğine inanıyorlar.

Konjestif kalp yetmezliği ve aritmisi olan bazı kişilerin, kalp yetmezliği olmayan kişilere göre daha düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir.

Kalp yetmezliği olan 68 kişide yapılan küçük bir çalışmada, magnezyum enjeksiyonları katılımcıların kalp fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Magnezyum takviyeleri ayrıca aritmisi olan bazı kişilerde semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir.

magnezyum eksikliği, felç veya kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyon riskini artırabilen aritmi veya düzensiz kalp atışına neden olabilir veya kötüleştirebilir.

Yeterli magnezyum nasıl alınır?

Aşağıdaki tablo, Amerika Birleşik Devletleri’nde erkekler ve kadınlar için Önerilen Diyet Ödeneği (RDA) veya yeterli magnezyum alımını (AI) göstermektedir.

Yaş Erkek Dişi Gebelik emzirme
Doğumdan 6 aya kadar 30 mg* 30 mg*
7-12 ay 75 mg* 75 mg*
1-3 yıl 80 mg 80 mg
4-8 yıl 130 mg 130 mg
9-13 yıl 240 mg 240 mg
14-18 yıl 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg
19-30 yıl 400 mg 310 mg 350 mg 310 mg
31-50 yıl 420 mg 320 mg 360 mg 320 mg
51+ yıl 420 mg 320 mg

*Yeterli alım

Pek çok insan magnezyum için BKA’ya ulaşmasa da, aralarından seçim yapabileceğiniz bol miktarda magnezyum açısından zengin yiyecek var.

Magnezyum, hem bitki hem de hayvan bazlı gıdalarda yaygın olarak bulunur. En zengin kaynaklar tohumlar ve sert kabuklu yemişlerdir, ancak tam tahıllar, fasulye ve yeşil yapraklı sebzeler de nispeten iyi kaynaklardır.

Aşağıda, en iyi kaynaklardan bazılarının 3.5 ons (100 gram) cinsinden magnezyum içeriği bulunmaktadır.

 • badem: 279 mg
 • kabak çekirdeği: 550 mg
 • bitter çikolata: 228 mg
 • fıstık: 176 mg
 • patlamış mısır: 144 mg

Örneğin, sadece 1 ons (28.4 gram) badem, magnezyum için RDA’nın %19’unu sağlar.

Diğer büyük magnezyum kaynakları şunlardır:

 • keten tohumu
 • ay çekirdeği
 • Chia çekirdekleri
 • kakao
 • Kahve
 • Kaju fıstığı
 • fındıklar
 • yulaf

Magnezyum ayrıca birçok kahvaltılık gevreklere ve diğer işlenmiş gıdalara eklenir.

Diyabet gibi vücudunuzun magnezyum kaybetmesine neden olan bir sağlık sorununuz varsa, bol miktarda magnezyum açısından zengin yiyecekler yemek veya takviyeler almak önemlidir.

İhtiyaçlarınız için iyi çalışan magnezyum alımınızı artırmak için bir plan oluşturma konusunda doktorunuzla konuşun.

Tohumlar, kabuklu yemişler, kakao, fasulye ve kepekli tahıllar harika magnezyum kaynaklarıdır. Optimum sağlık için her gün magnezyum açısından zengin yiyecekler yemeye çalışın.

Magnezyum eksikliğinin verdiği rahatsızlıkların giderilmesinin yanı sıra ilginizi çekerse Magnezyumun 12 faydasını ele aldığımız makalemize göz atabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Diyetin hazır sitesi sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamı barındıran bir bilgilendirme sitesidir. Kullanıcılara diyet, spor, beslenme ana başlıklarında bilgilendirici içerikler sunar. Bizi sosyal platformlardan da takip edebilirsiniz.

Sizin İçin Önerilen